Удирдлагын мэдээлэл

Эрхлэгч:

Самдан овогтой  Үднаран

Соёл Боловсролын Удирдлагын Магистр

Харилцан утас: 99078653

Gmail  хаяг: do.kinder3@gmail.com... Дэлгэрэнгүй

Эцэг эхийн булан

Эцэг эхийн булан... Дэлгэрэнгүй

Зөвлөгөө

зөвлөгөө... Дэлгэрэнгүй

ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН АЙМГИЙН ТЭРГҮҮНИЙ 3 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

  • Монгол Улсын Хөдөлмөрийн дотоод журмын зорилго нь байгууллагын онцлогт тохирсон хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах, хөдөлмөрийн сахилгыг бэхжүүлэх, хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах, ажлын цагыг... Дэлгэрэнгүй

Манай цэцэрлэгийн түүх

1950 онд гадаад худалдааны дамжлага баазын харъяа 2 бүлэг, 6 ажилтантай байгуулагдсан ба 1962 онд бие даасан цэцэрлэг болж цэцэрлэгийн удирдах газрын харъяанд 3 бүлэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулсан.
1984 онд цэцэрлэгийн барилгыг их засварт оруулж,... Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Танин мэдэх сонирхолд тулгуурласан сургалтын баялаг орчин бүрдүүлж, хүүхэд бүр өөрийн онцлог, бүтээлч үйлээрээ хөгжих боломж олгоход оршино.

Уриа

Хүүхэд... Дэлгэрэнгүй