Удирдлагын мэдээлэл

Эрхлэгч:

Самдан овогтой  Үднаран

Соёл Боловсролын Удирдлагын Магистр

Харилцан утас: 99078653

Gmail  хаяг: do.kinder3@gmail.com

 

Сэтгэгдэл