Ангилал

Удирдлагын мэдээлэл

Эрхлэгч: Самдан овогтой  Үднаран Соёл Боловсролын Удирдлагын Магистр Харилцан утас: 99078653 Gmail  хаяг: do.kinder3@gmail.com


ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН АЙМГИЙН ТЭРГҮҮНИЙ 3 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл Монгол Улсын Хөдөлмөрийн дотоод журмын зорилго нь байгууллагын онцлогт тохирсон хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах, хөдөлмөрийн сахилгыг бэхжүүлэх, хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах, ажлын цагыг бүтээлчээр ашиглах, ажил үйлчилгээний үр ашиг, чанар, бүтээмж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, түүнтэй холбогдон гарах харилцааг зохицуулахад оршино. Хөдөлмөрийн харилцаанаас үүссэн тодорхой асуудлуудыг байгууллагын захиргаа нь Монгол улсын Боловсролын тухай, Төрийн албаны тухай, Сургуулийн өмнөх боловсролын болон Бага дунд боловсролын

Дэлгэрэнгүй


Манай цэцэрлэгийн түүх

1950 онд гадаад худалдааны дамжлага баазын харъяа 2 бүлэг, 6 ажилтантай байгуулагдсан ба 1962 онд бие даасан цэцэрлэг болж цэцэрлэгийн удирдах газрын харъяанд 3 бүлэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулсан. 1984 онд цэцэрлэгийн барилгыг их засварт оруулж, сургалтын орчиныг тохижуулсан ажилласны үр дүнд 1985 онд Аймгийн тэргүүний цэцэрлэг болсон. 1996-2005 онд цагийн сургалтыг зохион байгуулж, хамран сургалтыг нэмэгдүүлэн ажилласан. 2012 онд 150 хүүхдийн хүчин чадалтай шинэ

Дэлгэрэнгүй


Танилцуулга

Эрхэм зорилго Танин мэдэх сонирхолд тулгуурласан сургалтын баялаг орчин бүрдүүлж, хүүхэд бүр өөрийн онцлог, бүтээлч үйлээрээ хөгжих боломж олгоход оршино. Уриа Хүүхэд бүрийг хүндэтгэн хайрлаж, дэмжин туслая. Танилцуулга Дорнод аймаг Хэрлэн сумын 3-р цэцэрлэг нь 2012 онд стандартын шинэ барилгыг хүлээн авч, 6 бүлэг 150 хүүхдийн хүчин чадалтайгаар сургалт, хүмүүжлийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Нийт 30 багш ажилчидтай. Багш нарын 20% магистр, 80% бакалавр

Дэлгэрэнгүй